About Us

Who we are

Who we are

Data Alert biedt een geweldige service! Wij streven ernaar om de beste oplossing voor uw bedrijf te bieden. We houden van wat we doen, wij brengen enthousiasme en betrokkenheid bij elk project waar we aan werken.

Defined by people

De kwaliteit van onze mensen is de hoeksteen van ons vermogen om onze klanten te kunnen bedienen. Om die reden investeren we veel in het identificeren van uitzonderlijke mensen en het ontwikkelen van hun vaardigheden.

Powered by knowledge

Ons werk is gebaseerd op een grondige kennis van de dynamische sector. We bestuderen continu nieuwe technologieen, trends en opkomende risico's, in elke netwerkbeveiligingsbranche: lokaal, regionaal en wereldwijd.

Why choose us?

ADVIES

Uitbesteden of zelf doen? Firewall, encryptie, anti-virus, monitoring: keuze te over, maar wat past het beste bij uw organisatie? Niet de technologie, maar de mens is de belangrijkste schakel in de beveiliging van uw netwerk. Met de huidige wetgeving is het belangrijk om uw beveiliging onder de loep te nemen. De juiste beveiliging begint bij het maken van beleid en het trainen van uw personeel, gevolgd door het implementeren van de juiste technologie. Beveiliging mag niet meer uw sluitpost zijn!

KENNIS

Scientia potentia est. Scientia Potentia Est is een uitspraak in het Latijn van Francis Bacon (1597). De zin betekent in het Nederlands 'Kennis is macht'. Hiermee stelde Bacon dat kennis en/of scholing één van de belangrijkste zaken in het leven is. Data Alert streeft er naar om netwerkbeveiliging een onderdeel te maken van de dagelijkse routine van uw medewerkers. Data Alert's Security Awareness programma zorgt ervoor dat uw medewerkers bekend raken met beveiliging en hoe ze moeten anticiperen op diverse situaties.

FLEXIBILITEIT

Data Alert is geen onderdeel van een grote multinational. Achter onze organisatie schuilt geen investeringsmaatschappij. Data Alert is een dienstverlener die 100% onafhankelijk is. Wij vinden het leuk om technologie te omarmen, te kijken hoe we uw werk leuker, gemakkelijker en interessanter kunnen maken. Wij delen met enthousiasme kennis en adviseren u graag over het juiste beveligingsbeleid en bijpassende netwerkbeveiliging. Het enige belang dat wij hebben is dat u een tevreden klant bent.

Our focus

Voor een organisatie is informatiebeveiliging van levensbelang. Verlies of schade van informatie kan tot gevolg hebben dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt, er niet meer voldaan wordt aan wet- en regelgeving en het imago van de organisatie wordt geschaad. Meer dan ooit zijn medewerkers de zwakke schakel in de beveiliging van het netwerk. Om van deze medewerkers de sterkste schakel te maken heeft Data Alert een Security Awareness programma ontwikkeld. Wanneer u binnen uw organisatie het ongewenste gedrag wilt voorkomen én het gewenste gedrag wilt realiseren, is het tijd dat u een Security Awareness programma initieert.